Membrane

„Membrane 1”,lithography, 37 x 47 cm, 2010.

”Membrane 3”, lithography, 47 x 37 cm, 2010.

„Membrane 13”, lithography 92 x 64 cm, 2011.

„Membrane 14”, lithography, 92 x 64 cm, 2011.

„Membrane 6”, lithography, 46 x 64 cm, 2011.

„Membrane 9”, lithography, 64 x 46 cm, 2011.